Giới thiệu khóa học

CLUB ZOOM HÀNG TUẦN

Nội dung khóa học

KHÓA HỌC
 Bài 1 - CÔNG THỨC THÀNH CÔNG ĐỈNH CAO (02:31:16)
 Bài 2 - QUẢN TRỊ CẢM XÚC (02:20:28)
 Bài 3 - THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN (02:30:06)
 Bài 4 - R&D BÍ MẬT TRIỆU ĐÔ (01:57:52)
 Bài 5 : MA TRẬN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỈNH CAO (01:59:05)
 Bài 6 : THUYẾT TRÌNH ĐÁM ĐÔNG P1 (02:00:39)
 Bài 7 : THUYẾT TRÌNH ĐÁM ĐÔNG P2 (01:50:00)
 Bài 8 : LÀM VIDEO YOUTUBE (02:03:04)
 Bài 9 : BÁN HÀNG ĐỈNH CAO - THẦN SỐ HỌC (02:49:20)
 Bài 10 - CHỐT SALES VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI BẰNG DISC (02:26:26)
 Bài 11 : MA TRẬN LỜI CHÀO HÀNG ĐỈNH CAO (02:55:27)
 BUỔI ĐẶC BIỆT : TÂM LINH VÀ THIỀN (01:10:49)
 Bài 12 : MA TRẬN GIÁ TRỊ CẠNH TRANH (02:04:09)
 Bài 13 : CHIẾN LƯỢC XÂY KÊNH (02:54:10)
 Bài 14 : XÂY KÊNH YOUTUBE CHUYÊN SÂU P1 (03:06:19)
 Bài 15 : XÂY KÊNH YOUTUBE CHUYÊN SÂU P2 (02:04:33)
 Bài 16 : XÂY KÊNH YOUTUBE CHUYÊN SÂU P3 (03:23:11)
 Bài 17. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CUỐI NĂM 2021 ĐẦU NĂM 2022 (02:37:47)
 Bài 18. SHOPEE PHẦN 1 (02:22:07)
 Bài 19. SHOPEE PHẦN 2 (02:18:37)
 Bài 20. HỎI ĐÁP VÀ LỘ TRÌNH BÁN LẺ (01:46:19)
 Bài 21.HỎI ĐÁP VÀ LỘ TRÌNH TUYỂN ĐẠI LÝ VÀ XÂY HỆ THỐNG (01:37:12)
 Bài 22. KINH DOANH THEO TRENDS (01:50:47)
 Bài 23. FREE TRAFFIC - KÉO KHÁCH HÀNG VÀ XÂY KÊNH LÊN TOP : FANPAGE, YOUTUBE, TIKTOK, INSTAGRAM (01:48:07)
 Bài 24. QUẢNG CÁO KÊNH TIKTOK - YOUTUBE KỸ THUẬT SÂU (01:17:15)
 Bài 25. XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP TMĐT 5-200 NHÂN VIÊN (02:13:53)
 Bài 26. Chiến lược kinh doanh TẾT CHUYÊN SÂU (01:56:25)
 Bài 27: KINH DOANH SẢN PHẨM SỐ VÀ AGENCY (02:47:36)
 Bài 28. KINH DOANH SẢN PHẨM SỐ - CÁCH TẠO EBOOK VÀ KHÓA HỌC ONLINE (02:47:36)
 Bài 29. VIẾT CONTENT ĐỈNH CAO (02:25:47)
 Bài 30. QUẢN LÝ THỜI GIAN - SIÊU HIỆU SUẤT (02:48:53)
 Bài 31. HỎI ĐÁP LỘ TRÌNH KINH DOANH (03:42:27)
 Bài 32. THIẾT KẾ BẢN ĐỒ THÀNH CÔNG 1 (44:54)
 Bài 33. THIẾT KẾ BẢN ĐỒ THÀNH CÔNG 2 (56:58)
 Bài 34. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BÁN MỌI SẢN PHẨM (02:24:17)
 Bài 35. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI - CHỐT SALES MỌI SẢN PHẨM TRÊN MỌI THỊ TRƯỜNG (01:44:13)
 BÀI 36. 7P TRONG MARKETING VÀ BÁN SẢN PHẨM (01:38:24)
 Bài 37. HỎI ĐÁP HÀNG TUẦN (02:38:16)
 BÀI 38: LỘ TRÌNH THƯƠNG HIỆU TỪ ZERO TỚI TRIỆU ĐÔ (57:57)
  HỎI ĐÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU (56:09)
 TIKTOK SHOP A - Z (01:17:50)
 HƯỚNG DẪN CHẠY QUẢNG CÁO TIKTOK LIVESTREAM (01:37)
 BUỔI HỎI ĐÁP HÀNG TUẦN (01:04:54)
 QUẢNG CÁO TIKTOK SHOP CHUYÊN SÂU CHO TK CÁ NHÂN (01:17:15)
 HỎI ĐÁP KINH DOANH (01:10:26)
 ĐÀO TẠO TÂM LINH (56:08)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

14999000

14,999,000 đ Đăng ký